• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Plaques alveolars


Plaques alveolars pretensades, fabricades en diferents cantells i resistències per a l’execució de forjats d'altell. Serveixen per naus industrials sense necessitat d'apuntalament i aconseguint grans llums sense pilars intermitjos. La seva utilització permet forjats amb o sense capa de compressió, en funció de les necessitats de cada obra. Les plaques alveolars talla-focs tenen com a objectiu evitar la propagació d'incendis, son col·locades a les cobertes de naus adossades.